Conservación e restauración

Proceso de restauración dun machado votivo  (Monte da Trinidade, Vilamor. Mondoñedo). (1)
Proceso de restauración dun machado votivo  (Monte da Trinidade, Vilamor. Mondoñedo). (2)
Proceso de restauración dunha ola (1)
Proceso de restauración dunha ola (2)
Proceso de restauración dunha ola (3)
Proceso de restauración dunha cadea (1)
Proceso de restauración dunha cadea (2)
Proceso de restauración dun regatón (1)
Proceso de restauración dun regatón (2)
Proceso de restauración dun regatón (3)
Proceso de restauración dunha xerriña (1)
Proceso de restauración dunha xerriña (2)
Proceso de restauración dunha xerriña (3)
Embalaxe inicial de cerámica
Construción de caixa individual e cama para cerámica
Comparativa de embalaxes

Unha das funcións dos museos é a conservación dos bens culturais que custodia. Desenvólvese en dous aspectos:

A conservación preventiva, que ten como obxectivo evitar o deterioro ou perda das coleccións, adoptando as medidas necesarias nas salas de exposición e almacéns, mediante o control sistemático dos niveis de humidade relativa, temperatura e iluminación  e supervisando o estado de conservación e limpeza superficial dos fondos.

A restauración, que ten como obxectivo frear os procesos de deterioro e degradación e/ou consolidar a estrutura dos obxectos cando perigue a súa integridade. O tratamento aplicado debe ter como obxectivo facilitar a comprensión e uso do ben, baseándose no respecto do material e do orixinal.

 

OS TRABALLOS DE EMBALAXE DO MATERIAL ARQUEOLÓXICO

O Museo do Castro de Viladonga está levando a cabo a revisión das embalaxes e do etiquetado dos materiais que presentan máis problemas de conservación, tanto procedentes das escavacións realizadas no castro como da actividade arqueolóxica da cidade e provincia de Lugo, depositados, de maneira provisional pola Xunta de Galicia desde o ano 2005, e custodiados no almacén do museo. Trátase de pezas delicadas dado o seu material (metais, ósos, vidros), así como pezas de cerámica restauradas e incorrectamente embaladas; isto faise máis necesario no que respecta aos fondos procedentes dos depósitos de escavacions alleas ao castro de Viladonga, xa que non existe unha normativa que estableza as caracteristicas que deben ser tidas en conta na embalaxe e etiquetado dos materiais.

Esta embalaxe consiste na individualización das pezas en caixas adaptadas e de materiais axeitados para evitar a contaminación por factores medioambientais e que permitan controlar o estado de conservación, evitar riscos físicos de fractura por impacto así como empregar un etiquetado estable e visible que facilite a localización.

 

Situación

  • Viladonga, 27259 - Castro de Rei (Lugo)
    Galicia, España
    N 43º 09' 38.97" W 7º 23' 19.32"
  • 982 870 160
  • museo.viladonga@xunta.gal

Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional